Apibendrinant įvairius strateginio organizacijų planavimo/valdymo metodus, galima teigti, kad svarbu ne tik suprasti kokia organizacija yra šiandien,  kokios jos yra vertybės, misija, vizija,  kokioje aplinkoje ji veikia ir nustatyti „teisingus“ strateginius tikslus bei jų įgyvendinimo taktiką, bet ir praktiškai sugebėti maksimaliai sukoncentruoti įmonės  energiją ir ją nukreipti  tikslų pasiekimui.  Daugelis organizacijos vadovų susiduria su šiuo iššūkiu.

Vienas iš paprastų,  praktiškai lengvai pritaikomų  įrankių, leidžiančių rezultatyviai valdyti strateginio  planavimo procesą,  yra japonų išpopuliarintas  Hoshin Kanri.  Šis metodas grįstas  Demingo ratu Planuok-daryk-tikrink-veik, visų lygių vadovų įtraukimu  planavimo etape,  nuoseklia planų vykdymo kontrole ir  pasiektų rezultatų analizės panaudojimu tolimesniam organizacijos augimui.