LEAN vienas iš šiuo metu plačiai pasaulyje taikomų procesų efektyvumo didinimo metodų.  LEAN metodas – tai  geriausia pasauline kokybės vadybos teorija ir praktika pagrįstas metodas. LEAN pagrindus sudaro kokybės guru W.E. Demingo principai ir garsios japonų kompanijos Toyota  ištisų dešimtmečių nuosekli praktika šalinant švaistymus procesuose, spartinant gamybos srautą.    Toyota šiam metodui įskiepino gilų filosofinį „užtaisą“  ir parengė  visą rinkinį praktiškų „įrankių“ procesų efektyvumo didinimui.

Keleto dešimtmečių LEAN taikymo pasaulyje patirtis parodė, kad tai universalus metodas – gali būti sėkmingai taikomas tiek gamybos įmonėse tiek ir kitose organizacijose.

Šis metodas iš tiesų yra puikus ir dėl diegėjus uždegančios energetikos, pateikiamų praktiškų įrankių ir receptų kaip gerinti organizacijos procesų efektyvumą, kaip įtraukti darbuotojus.

Sakoma, LEAN – tai kelias! Maloniai padėsime Jums keliauti šiuo keliu – suprasti šį metodą ir taikyti Jūsų organizacijoje! Paprastai ir aiškiai!