lina

Lina Giedrė,  gim.  1967

Vadybos sistemų ekspertė – konsultantė

Ekspertinės sritys:

Organizacijų vadybos sistemų kūrimas ir gerinimas, strateginis planavimas,  procesų efektyvumas, LEAN, maisto sauga, kokybės vadyba, medicinos prietaisų projektavimo ir gamybos kokybės vadyba, aplinkos apsaugos vadyba.

Apie Liną Giedrę

Organizacijoms teikti profesionalias paslaugas įgalina daugiau nei per 20 metų sukaupta vadovavimo,  darbo patirtis  kuriant, vertinant vadybos sistemas,  vedant mokymus Lietuvos ir užsienio organizacijose.

Sisteminis, analitinis mąstymas, sugebėjimas organizaciją matyti kaip visumą ir tuo pat metu gilintis į atskirų procesų, reikalavimų įgyvendinimo detales leidžia organizacijoms padėti susikurti logiškas, aiškias ir paprastas vadybos sistemas,  „susitvarkyti“ procesus, įsisavinti praktiškus vadybos įrankius.

Žingeidumas,  atvirumas naujovėms,  nuolatinė galimos naudos „realiai veikiančioms įmonėms“  ir atskirų vadybos metodų sinergijos paieška  bei kasmetis dalyvavimas tarptautiniu mastu pripažįstamuose mokymuose, seminaruose, mokslinės, vadybos literatūros studijos ekspertinėse srityse leidžia užtikrinti  siūlomų sprendimų racionalumą ir  atitikimą atskiroms sritims  taikomiems reikalavimams, gerąją praktiką.

Lina Giedrė šalia konsultacinio nuo 2000 dirba  Bureau Veritas kokybės (ISO 9001, ISO 13485), maisto saugos (ISO 22000, DS 3027, Olandijos RVASVT reikalavimų, BRC), aplinkos apsaugos  (ISO 14001) vadybos sistemų auditore.

[email protected]
Tel.: +370 686 35940

http://lt.linkedin.com/pub/lina-giedre/27/51b/7b