Vadybos sistemos

 ISO 9001, ISO 13485 kokybės vadyba. Procesai

 ISO  31000, ISO 14971 rizikos valdymas

Kokybės vadybos pagal   ISO 9001:2015 ,  Medicinos prietaisų kokybės vadybos sistemos  pagal ISO 13485 – sistemų diegimas, veikiančių  tobulinimas „iš esmės“.

Vadybos procesų sutvarkymas, išgryninimas, jų efektyvumo didinimas.  Strateginis valdymas. Hoshin Kanri. LEAN.

Rizikos valdymas – praktiniai sprendimai organizacijose pagal ISO 31000, ISO 14971 ir kitų standartų reikalavimus.

 

Daugiau


Maisto saugos vadybos sistemos

Maisto sauga ir apsauga. FSSC 22000, ISO 2200, BRCGS, IFS

Maisto sauga – būtina sąlyga sėkmingai maisto pramonės ir su maisto pramone susijusių įmonių veiklai.  Menkas pražiūrėjimas, neatidumas maisto saugos reikalavimų vykdymui, pavyzdžiui, darbuotojams ar kitiems asmenims „netyčia“ užteršus gaminamą maistą ligas sukeliančiais mikroorganizmais gali kilti apsinuodijimo maistu protrūkiai. Ir tai organizacijoms gali kainuoti labai brangiai – tiesioginiai finansiniai nuostoliai dėl produkto atšaukimo, žala reputacijai klientų ir vartotojų tarpe, ilgas ir  brangus jos atstatymas.

Maisto apsauga (angl. k. food defence) – procesas, skirtas užtikrinti maisto ir gėrimų apsaugą nuo visų tyčinio kenkimo išpuolių įskaitant ideologiškai motyvuotus  išpuolius, dėl kurių produktas būtų užteršiamas arba taptų nesaugus. Maisto apsaugos nuo tyčinio kenkimo proceso kūrimas grįstas grėsmių dėl tyčinio maisto užteršimo maisto grandinėje analize ir adekvačių prevencinių priemonių įdiegimu.

Siekiant užtikrinti vartotojų saugą, maisto apsaugą nuo tyčinio kenkimo, sukčiavimo maistu  yra nustatomi reikalavimai valstybiniu lygmeniu – įforminami atitinkamuose konkrečios valstybės vartotojus ginančių institucijų išleistuose teisės aktuose ir su jais susijusiuose dokumentuose.  Įvairios tarptautinės pelno nesiekiančios ar privačios organizacijos, pvz., ISO, GFSI,  Foundation FSSC, BRC, IFS siekdamos užtikrinti didesnį patikimumą dėl maisto saugos užtikrinimo  tarp maisto grandinės dalyvių yra parengusios ir išleidusios standartus, pritaikytus konkrečioms sritims: atskirų sektorių maisto ir gėrimų gamintojams,  maisto pakuotės gamintojams, paslaugų teikėjams, agentams, brokeriams.

Mūsų darbas padėti organizacijoms suprasti, įsidiegti, atnaujinti ir prižiūrėti vadybos sistemas organizacijose pagal GSBRC , IFS, FSSC 22000, ISO 22000 ir kitų RVASVT / HACCP principais grįstų standartus, jas sertifikuoti.

 

Daugiau


Aplinkos apsaugos vadyba

Aplinkos apsaugos vadyba. ISO 14001

Aplinkos apsaugos vadybos sistemų įdiegimas tapo ypač aktualus siekiant išlaikyti žalią kursą tiek įmonių, tiek valstybiniu tiek ir pasauliniu mastu.

Prisidedame ir siūlome savo profesionalią pagalbą diegiant, tobulinant aplinkos apsaugos vadybos sistemą pagal ISO 14001.  Siūlome greitus ir efektyvius sprendimus.

Daugiau