Vadybos sistemų auditas  

Atliekame auditus pagal organizacijų poreikius:

  • patikrinti atitiktį ISO 9001, ISO 13485 kokybės vadybos, ISO 14001 aplinkos apsaugos vadybos , ISO 22000, FSSC 22000, BRCGS, IFS ir  kitiems maisto saugos vadybos sistemoms taikomiems standartams,  reikalavimams prieš rengiantis organizacijų  sertifikavimui pagal atitinkamus standartus, klientų auditus;
  • įvertinti vadybos sistemų rezultatyvumą, efektyvumą siekiant organizacijos tikslų ir valdant jai aktualias rizikas;
  • sugebėjimą užtikrinti gaminamos produkcijos ar teikiamų paslaugų kokybę, saugą, klientų ir kitų suinteresuotų šalių reikalavimų vykdymą;
  • nustatyti esmines organizacijos problemas procesuose ir pateikti rekomendacijas kaip jos turėtų būti sprendžiamos.

Vidaus auditas pagal ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, IFS, BRCGS, FSSC 22000. ISO 22000 ir kitus standartus

Organizacijos, kurios yra sertifikavusios vadybos sistemas, pagal standartų reikalavimus privalo atlikti vidaus auditą.

„Vidaus auditas“ reiškia, kad organizacijos vadybos sistemos auditą turėtų atlikti savo „vidinėmis“ jėgomis. Tačiau jei organizacija labai maža ir jai nėra prasminga turėti savo vidaus auditorius arba jei organizacija turi savo vidaus auditorius, bet pageidauja atlikti „sustiprintą“ vidaus  auditą, jei aktualu, tuo pačiu atnaujinti turimų vidaus auditorių kompetenciją, apmokyti naujokus,  tuomet vidaus auditą (jei aktualu, kartu  su vidaus auditorių mokymais) yra prasminga užsakyti „iš išorės“. Jei Jums tai  aktualu, mielai prašome kreipkitės į mus, padėsime.

Sertifikuotų vadybos sistemų   priežiūra

Jei Jums reikalinga pagalba prižiūrint  sertifikuotą vadybos sistemą pagal ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, IFS, BRCGS, FSSC 22000, ISO 22000 ir kitus standartus, išlaikant pasirengimą sertifikaciniams auditams,   kreipkitės ir mes kartu su Jumis apsvarstę Jūsų poreikius, susitarsime dėl reikalingų vadybos sistemos priežiūros  ir tolimesnio tobulinimo darbų.