Veiklos principai

  • Profesionalumas, paprastumas, aiškumas.
  • Sudėtingus dalykus pateikiame paprastai ir aiškiai.
  • Vadybos sprendimai, suteikiantys naudą klientui ilgalaikėje perspektyvoje

Konsultavimo, mokymo paslaugas teikiame atsižvelgiant į kiekvieno kliento poreikius, siekdami padėti spręsti jo problemas.

Visais atvejais įvertiname esamą situaciją ir kartu su klientais sutariame koks konsultavimo ir mokymų kelias, t.y. reikalingų diegti vadybos metodų, įrankių ir standartų taikymas ir kokia apimtimi  būtų tinkamiausias.

Siekdami ilgalaikės naudos klientui – sėkmingo vadybos sistemų ar metodų įdiegimo ir tolimesnio jų veikimo,  darbuotojų  kompetencijos augimo, jų  motyvavimo, į veiklą konsultavimo metu įtraukiame organizacijos vadovybę, procesų šeimininkus, specialistus.

Pasibaigus konsultavimo projektams organizacijos būna pasirengusios ne tik  sertifikavimui pagal pasirinktus standartus ar įsidiegusios pasirinktus vadybos metodus,  bet įgauna žinias ir įgūdžius tolimesniam darbui ir savarankiškam tobulėjimui