Vadybos sistemų auditas

Atliekame auditus pagal organizacijų vadovų pageidavimus:

  • įvertinti vadybos sistemų rezultatyvumą, efektyvumą siekiant organizacijos tikslų ir valdant jai aktualias rizikas,
  • sugebėjimą užtikrinti gaminamos produkcijos ar teikiamų paslaugų kokybę, saugą, klientų ir kitų suinteresuotų šalių reikalavimų vykdymą,
  • nustatyti esmines organizacijos problemas procesuose ir pateikti rekomendacijas kaip jos turėtų būti sprendžiamos,
  • patikrinti atitiktį kokybės, aplinkos apsaugos, maisto saugos vadybos sistemoms taikomiems standartams  ar kitiems reikalavimams prieš rengiantis sertifikavimui

Vidaus auditas

Organizacijos, kurios yra sertifikavusios vadybos sistemas, privalo atlikti vidaus auditą.  „Vidaus auditas“ reiškia, kad organizacijos vadybos sistemos auditą turi atlikti savo jėgomis. Tačiau jei organizacija labai maža ir ji neturi kompetentingų vidaus auditorių  arba siekia sustiprinti, pagerinti  organizacijos vidaus audito procesą, jo atlikimą, tuo pačiu  atnaujinti turimų vidaus auditorių kompetenciją, apmokyti naujokus,  vidaus auditą yra prasminga užsakyti „iš išorės“.

Jei Jums tai  aktualu, mielai prašome kreipkitės į mus, padėsime.